உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்துகொள்ள எமது முகநூலில் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.

எஜமானியை கடித்துவிட்டு தப்பித்த பாம்பு பிடிப்பட்டது

தனது எஜமானியை கடித்துவிட்டு தப்பித்த மாம்பா என்னும் பாம்பு ஒரு நீண்ட தேடுதல் வேட்டைக்குப்பின் பிடிப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவமானது செக் குடியரசில் நடந்துள்ளது. செக் தலைநகர் ப்ராகில் செவ்வாய்க்கிழமை இந்த பாம்பு தனது எஜமானியை கடித்துவிட்டு தப்பித்தப் பின் மக்களுக்கு இது குறித்த எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டது.

விஷத்தன்மை அதிகமுள்ள இந்த பாம்பு குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்கும்படி மக்கள் அறிவுறுத்தப்பட்டனர். வெள்ளிக்கிழமை இந்த பாம்பு பிடிப்பட்டது.