இலங்கையில் பெய்த கருப்பு மழை. அச்சத்தில் மக்கள்.

வெலிகந்த பிரதேசத்தில்  கறுப்பு நிறத்தில் மழை பெய்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

வெலிகந்த, ருவன்பிட்டிய உட்பட கிராமங்கள் சிலவற்றில் உட்பட பல பிரதேசங்களில் இவ்வாறு கறுப்பு மழை பெய்துள்ளது.

நேற்று மாலை முதல்  இந்த கறுப்பு மழை பெய்துள்ளதாக கிராம மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

பிரதேச மக்களினால் நிரப்பப்பட்ட பாத்திரங்களில், இந்த கறுப்பு மழை நிரம்பியுள்ளது..

இதனால் அப்பகுதி மக்கள் மிகுந்த அச்சத்தில் உள்ளனர்.