பாராளுமன்ற அமர்வில் வேட்டியைத் துாக்கி அந்தரங்க உறுப்பை காட்டிய உறுப்பினர்

இலங்கைப் பாராளுமன்றில் நடந்த சம்பவங்களில் இந்தச் சம்பவம் சற்று வித்தியாசமானது…. இந்த பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தனது வேட்டியைத் துாக்கி தனது அந்தரங்க உறுப்பை  காட்டிய காட்சிகள் இதோ