ஹாலோவீன் பண்டிகை புகைப்பட தொகுப்பு. Halloween photo collection

அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளில் உயிாிழந்த முன்னோா்களை நினைவுக்கூறும் விதமாக ஹாலோவீன் திருவிழாவை கொண்டாடுகின்றனா். இந்த விழாவில் மக்கள் அனைவரும் பல்வேறு வேடமணிந்து இடம் பெறுகின்றனா்.
NEXT [next] 

NEXT  [next]
NEXT  [next]
NEXT [next]