திருமண உறவில் பெண்கள் விரும்புவது இதைதானாம்..!! ஆண்களே கட்டாயம் தெரிஞ்சுக்கோங்க..!!

திருமணத்தின்போது ஆண்களிடத்திலிருந்து பெண்கள் என்ன எதிர்பார்க்கின்றனர் என்பது தொடர்பான ஆய்வு ஒன்று சமீபத்தில் நடந்துள்ளது. அதில் 44 சதவிகித பெண்கள் தங்களின் வாழ்க்கை துணை தங்களை சமமாக நடத்த வேண்டும் என்றும் நன்றாக வேலையில் இருக்கு வேண்டுமென்றும் எதிர்பார்க்கின்றனர்.

90 சதவிகிதமான பெண்கள் கல்யாணத்திற்கு பிறகு எல்லா வேலைகளையும் சமமாக பிரித்து செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்ப்பார்க்கின்றனர்.

அதில் வீட்டு வேலை, குழந்தை வளர்ப்பில் ஆண்களின் சம பங்கு வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றனர். 86% சதவிகித பெண்கள் தங்களது வாழ்க்கைத்துணை தனது பெற்றோரை அவரின் பெற்றோர்போல் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றனர்.

64 சதவிகித பெண்கள் தங்களது மத நம்பிக்கைகளை திருமணத்திற்கு பிறகு விட்டுகொடுக்க மாட்டோம் என்று தெரிவித்துள்ளனர். 35 சதவிகிதம்பெண்கள் தங்களது தனித்தன்மை வாய்ந்த திறமையை திருமணத்திற்கு பிறகு விட்டுக்கொடுக்க முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளனர்.

68 சதவிகித பெண்கள், கணவர்கள் தங்களை தினமும் அலுவகலகத்திற்கு கொண்டுவிட வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கவில்லை. மேலும் 54 சதவிகித பெண்கள் ஷாப்பிங் செல்லும்போது, கணவரும் உடன் வரவேண்டும் என்று எதிர்ப்பார்க்கவில்லை.

எனவே ஆண்களே உங்கள் மனைவிக்கு ஏற்றவாறு இதுபோன்று நடந்துக்கொண்டால் உங்கள் மனைவிக்கும் உங்களை ரொம்ப பிடிக்குமாம்.