சுகாதார அமைச்சு. முகாமைத்துவ உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு

சுகாதார அமைச்சின் முகாமைத்துவ உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு தொடர்பான விபரங்களை கீழே பார்க்கவும்.


மேலே உள்ள விபரங்களை நன்கு வாசித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள் பின்னர் இந்த வேலைக்கு நீங்கள் தகுதியானவரா இருந்தால் விண்ணப்பியுங்கள்

எமது குழுவில் இணைய -Join Now

இந்த வேலைக்கான அப்பிளிக்கேஷன் போர்ம்.
close