வெளிநாட்டு காசை அலங்கோலம் செய்யப் போகின்றோமா?? யாழில் சுவரொட்டிகள்!!

வெளிநாட்டிலிருந்து கிடைக்கும் டொலர்களுக்காக சமாதானத்தை அழிக்க அனுமதிக்கப் போகிறோமா? எனத் தெரிவித்து யாழ்ப்பாணத்தின் பல்வேறு இடங்களிலும் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டுள்ளன.

ஆயினும் இத் துண்டறிக்கைகள் யாரால் வெளியிடப்பட்டது அல்லது யாரால் ஒட்டப்பட்டன என்பது தொடர்பில் எதுவும் தெரிவிக்கப்படவில்லை.

இதே வேளை பாடசாலை மாணவர்களின் சீருடையை இல்லாமல் செய்த மைத்திரி, மகிந்த, ரணில் அதிகார சூதாட்டத்திற்கு எதிராக அணி திரள்வோம் எனக் குறிப்பிடப்பட்டு இலங்கை ஆசிரியர் சேவைச் சங்கத்தினாலும் யாழ்ப்பாணத்தில் பல இடங்களில் சுவரொட்டிகள் ஒட்டப்பட்டு உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.