விசுவாசம் படத்துக்கு காசு தராத அப்பாவை பெட்ரோல் ஊற்றி எரித்த காவாலி மகன்.

இவரு தான் அஜித்குமார் விசுவாசம் படம் பார்க்க பணம் கேட்டு தராததால் தூங்கிகொண்டிருந்த தன் தந்தையின் மீது முகத்தில் பெட்ரோல் ஊற்றி எரிக்க முயன்ற காவாலி மகன்.