புருஷன் பணம் அனுப்ப பல ஆண்களுடன் உல்லாசம் அனுபவிக்கும் மனைவி.

இவள் தன் கணவர் அனுப்பும் பணத்தில் இங்கு பல ஆண்களுடன் உல்லாசமாக இருக்கின்றாள்.

அவர் தனது சந்தோசத்தையும் இழந்து தன் மனைவி மக்களுக்காக வெயில் மழை பார்க்ககாமல் தியாகம் பன்னி கஷ்டப்பட்டு வெளி நாட்டில் இருந்து உழைத்து அனுப்பும் பணத்தில் இவ்வாறான போலி ஆசை வார்த்தை பேசி மயக்கும் காம கயவர்களை நம்பி உன் பணத்தை மட்டும் அல்லாமல் உன் மானத்தையும் கொடுப்பது நல்லதா இவ்வாறான பெண்களை என்ன பன்னலாம்?

இனிமேலாவது திருந்துவீர்கள் என்று நினைக்கிறேன்
இல்லையேல் உல்லாசமாக இருந்த புகைப்படம்,மற்றும் கானொளி வெளியிடப்படும்.