வித்தியாசமாக ஆடை அணிந்து சினிமா பிரபலங்கள் பங்கேற்ற ‘மெட்காலா’ !