க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை முடிவுகள் வெளியாகியுள்ளன. இங்கே பார்வையிடுங்கள்.

https://doenets.lk/examresults


உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்துகொள்ள எமது முகநூலில் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.