உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்துகொள்ள எமது முகநூலில் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.

கர்வம் கொள்ளாதே - கடவுளை இழப்பாய்! பொறாமை கொள்ளாதே - நண்பனை இழப்பாய்! கோபம் கொள்ளாதே - உன்னையே இழப்பாய்!