உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்துகொள்ள எமது முகநூலில் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.

பெண்ணே உன்னை அள்ளிக்கொள்ள

பெண்ணே உன்னை
அள்ளிக்கொள்ள
ஆசைதான்
என்னுள்ளே...
ஆனாலும்- உன்
வெட்கம்
எனை
கட்டிப்போட்டது...