காதலுக்கும் தாம்பத்தியத்துக்கும் என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா?

ஆங்கிலத்தில் இன்டர்கோர்ஸ் என்பது பொதுச்சொல். இது போக இரண்டு உடல் இணையும் உறவை லவ் மேக்கிங் மற்றும் ஹேவிங் செக்ஸ் என இரண்டு சொல்லாடலில் கூறலாம்.

இதுவே நாம் தமிழில் சொல்ல வேண்டும் என்றால் தாம்பத்தியம் மற்றும் உறவு ஆகும்.

இதில் என்ன அப்படி ஒற்றுமை என்று பார்த்தால் சொல்லக்கூடிய வாக்கியம், மற்றும் வார்த்தை வேற்றுமை மட்டுமே உணர முடியும்.

அதுவே நாம் நிதானமாக உற்று நோக்கினால், உடலுறவில் உள்ள மனம், உணர்ச்சி சார்ந்த விஷயங்கள் புதைந்திருப்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும்.

தகுந்த சூழல்:
தகுந்த சூழல் அமைந்து வரும்போது ஆணும், பெண்ணும் இணைவது தாம்பத்தியம். இந்த சூழலை அமைத்துக் கொண்டு கூடுதல் உடலுறவு இச்சையின் வழியே உறவு என்று சொல்லலாம்.

இறுதி முடிவு:
முடிவில் காதல் அடுத்த நிலைக்கு உயர்ந்திருந்தால் மனதில் மகிழ்ச்சி இரண்டாக மாறிய பின்னர், இரு உடல் நிலத்தில் மிதந்திருந்தால் அது தாம்பத்தியம்.

Top Post Ad

Below Post Ad