ஏழை என் காதலை

ஏழை என் காதலை உன்னிடம்
எவ்வளவோ எடுத்து சொன்னேன்
ஆனாலும் உன் மனம் அதை
ஏற்க மறுக்கின்றது - உன்
மனம் என்ன கல்லா?
பரவாயில்லை......
எதையும் தாங்கும் இதயம்
என்னிடம் உண்டு
என்பதை மட்டும் மறவாதே... 

Tags

Top Post Ad

Below Post Ad