உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிந்துகொள்ள எமது முகநூலில் இணைந்து கொள்ளுங்கள்.

விடுதலைப் புலிகளின் கொழும்பில் தாக்குதல் நடாத்திய விமானத்தின் தற்போதய நிலை

கொழும்பில் தாக்குதல் நடத்திய விடுதலைப்புலிகளின் விமானத்தை காட்சிப்படுத்தியிருக்கும் இலங்கை அரசு !!