மன்னார் ஐயரின் திருவிளையாடல். மகளையும் காப்பாற்ற போராடும் கணவன்.

முகநூலில் வெளிவந்த தகவலை அப்படியே தந்துள்ளோம்.கணவன் மற்றும் பிள்ளையுடன்
கணவன் மற்றும் பிள்ளையுடன்