“இடையழகு தினுசு தினுசா தெரியுது..”அவந்திக் மிஸ்ரா வெளியிட்ட கிளாமர் கிளிக்ஸ்..!

நடிகை அவந்திகா மிஸ்ரா மாடல் அழகியாவார்.