ரஷ்யாவினுடைய பிளாஸ்மா லேசர் ஆயுதம்: உலகையே நடுங்க வைக்கிறது

 உலகில் லேசர் ஒளிக்கற்றை கண்டுபிடிக்கப்பட்டு பல வருடங்கள் ஆகிறது. ஆனால் அதனை ஒரு ஆயுதமாக பயன்படுத்த இன்னும் ஆரம்பிக்கப்படவில்லை. இதேவேளை லேசரை ஆயுதமாக பயன்படுத்துவது தொடர்பான காட்சிகள் சினிமாவில் அதுவும் ,விண்வெளியில் கலத்தில் நடப்பது போல பல படங்கள் உள்ளது. ஆனால் அதனை நிஜமாக்கும் வகையில் தற்போது ரஷ்யா ஒரு ஆயுதத்தை தயாரித்துள்ளது என்கிறார்கள்.

லேசர் கதிரை ஆயுதமாகக் கொண்டுள்ள இந்த ஆயுதத்தை நகரும் ஜீப் வண்டி ஒன்றில் பொருத்தி உள்ளார்கள். இதனூடாக நகரக் கூடிய பொருட்களை கூட இந்த லேசர் ஆயுதம் தாக்க வல்லது என்று நிரூபித்து காட்டியுள்ளது ரஷ்யா . இதனை அவர்கள் பிளாஸ்மா லேசர் ஆயுதம் என்று கூறுகிறார்கள்.