இதுவரை உலகம் கண்டிராத ஜீவராசிகள் இவை: மறையும் தன்மை கொண்டவை

ஆங்கிலத்தில் ரிரான்ஸ்பேரன் என்று கூறுவார்கள். அதாவது ஒளி ஊடறுத்துச் செல்லக்கூடிய பொருட்கள். சிறந்த உதாரணம் கண்ணாடி. ஆனால் கண்ணாடிக்கு உயிர் இல்லை. இருப்பினும் உலகில் மிக மிக அரியவகை உயிரினங்களே , இவ்வாறு தன்னை 90 % விகிதம் உருமறைப்பு செய்ய வல்லவை. சில உயிரினங்கள் தாம் வாழும் சூழலுக்கு ஏற்ப்ப தனது நிறத்தை மாற்றிக்கொள்ளும். ஆனால் இங்கே நீங்கள் பார்க்கும் சில அரிய வகை உயிரினம் எங்கே சென்றாலும் ஒளிந்து கொள்ளும். ஏன் என்பதனை நீங்கள் பார்க்கலாம்.Tags

Top Post Ad

Below Post Ad