இதனை பார்த்த ரசிகர்கள், ஒரு நிமிஷம் தலை சுத்திடுச்சு.. என கமெண்டி வருகிறார்கள்.